שירותי דואר


בסניף תל-אביב קיים סניף דואר בתוך המכון. 
ניתן לשלם אגרות בדיקת רישוי שנתי וכן וביצוע
 העברות בעלות בסניף הדואר שלנו בתל אביב.