מה חשוב לבדוק לפני קניית רכב

  1. בדוק את רישיון הרכב. על גביו ניתן למצוא את הפרטים הבאים:
   • מס' הבעלים הקודמים.
   • עיקולים/ שעבודים, במידה וקיימים.
   • צבע הרכב.
  2. דרוש מהמוכר תעודה מזהה ע"מ לוודא כי המוכר הינו אכן בעליו של הרכב.
  3. וודא כי מס' הרישוי ע"ג הלוחות, אכן תואם את הרשום ברישיון הרכב.
  4. בקש מהמוכר ספר טיפולים אשר בוצעו ברכב.
  5. בעת מעמד העברת הבעלות,וודא כי אכן הרישיון שהוצג בבדיקת הקנייה, הינו הרישיון שנמסר בעת העברת הבעלות.