כיוון פרונט

השרות מתבצע בסניפים רעננה וירושלים. כיווני הפרונט מתבצעים באמצעות ציוד ממוחשב והחדשני ביותר בתחום.
בדיקה זו מתבקשת פעמים רבות משום כישלון הטסט השנתי בשל קריטריון בדיקה זה.
כמו כן, יש לוודא כיוון פרונט לקראת החלפת צמיגי-הרכב.